Hải Phòng tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bầu bí thư trực tiếp

Đại hội điểm, bầu bí thư trực tiếp tại Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố
Đại hội điểm, bầu bí thư trực tiếp tại Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố
Đại hội điểm, bầu bí thư trực tiếp tại Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố
Lên top