Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - trao Quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Cao Lân và bà Ngô Thị Thanh Thủy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - trao Quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Cao Lân và bà Ngô Thị Thanh Thủy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - trao Quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Cao Lân và bà Ngô Thị Thanh Thủy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top