Hải Phòng: Thức trắng đêm tìm người nhà nhảy cầu tự tử