Hải Phòng thành lập ban chỉ đạo xây dựng thành phố trực thuộc thành phố

Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Lên top