Hải Phòng: Thành lập 14 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Hải Phòng hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top