Hải Phòng tập trung xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố văn minh, hiện đại

Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Lên top