Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, các địa phương ở thành phố này cần tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Ảnh Mai Dung
Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, các địa phương ở thành phố này cần tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Ảnh Mai Dung
Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, các địa phương ở thành phố này cần tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Ảnh Mai Dung
Lên top