Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng báo cáo trước HĐND TP về tình hình dịch bệnh COVID-19.
Bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng báo cáo trước HĐND TP về tình hình dịch bệnh COVID-19.
Bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng báo cáo trước HĐND TP về tình hình dịch bệnh COVID-19.
Lên top