Hải Phòng: Kiểm điểm, điều chuyển chủ tịch phường để dân chặt 2 cây gỗ quý