Hải Phòng: Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào. Ảnh: Hải Âu
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào. Ảnh: Hải Âu
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào. Ảnh: Hải Âu
Lên top