Hải Phòng: Khai mạc triển lãm hơn 200 tranh, ảnh tư liệu Bác Hồ với TP.Hải Phòng