Hải Phòng khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh XH
Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh XH
Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh XH
Lên top