Hải Phòng: Khai bút đầu Xuân tại khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc