Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo sở, ngành

Chân dung Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chân dung Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chân dung Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top