Hải Phòng: Đầu tư 2.600 tỉ đồng xây cầu bắc qua sông Cấm