Hải Phòng: Dân phản đối trạm thu phí QL5 vì ra khỏi nhà là mất tiền