Hải Phòng: Công an quận Đồ Sơn có trưởng quận mới

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Lên top