Hải Phòng có tân Cục trưởng Cục Hải quan và Chánh văn phòng UBND TP

Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho ông Nguyễn Duy Ngọc
Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho ông Nguyễn Duy Ngọc
Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho ông Nguyễn Duy Ngọc
Lên top