Hải Phòng có tân Chánh văn phòng Thành ủy

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Thành ủy. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Thành ủy. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Thành ủy. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top