Hải Phòng: Clip quán karaoke 7 tầng bốc cháy ngùn ngụt