Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cầu truyền hình Ánh sáng niềm tin

Công tác chuẩn bị tại điểm cầu Hải Phòng cơ bản hoàn tất. Ảnh haiphong.gov.vn
Công tác chuẩn bị tại điểm cầu Hải Phòng cơ bản hoàn tất. Ảnh haiphong.gov.vn
Công tác chuẩn bị tại điểm cầu Hải Phòng cơ bản hoàn tất. Ảnh haiphong.gov.vn
Lên top