Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Cho công nhân nghỉ việc để gặt lúa và thu hoạch nông sản tránh bão