Hải Phòng: “Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy không lợi dụng quy định xử phạt để “yêu sách”