Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng sáng ngày 14.10. Ảnh HP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng sáng ngày 14.10. Ảnh HP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng sáng ngày 14.10. Ảnh HP
Lên top