Hải Phòng bố trí mỗi quận, huyện có một lãnh đạo dưới 35 tuổi

Lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) mới được bổ nhiệm - là những cán bộ được đánh giá tương đối trẻ. Ảnh: HN
Lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) mới được bổ nhiệm - là những cán bộ được đánh giá tương đối trẻ. Ảnh: HN
Lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) mới được bổ nhiệm - là những cán bộ được đánh giá tương đối trẻ. Ảnh: HN
Lên top