Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định về công tác cán bộ tại quận Lê Chân. Ảnh haiphong.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định về công tác cán bộ tại quận Lê Chân. Ảnh haiphong.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định về công tác cán bộ tại quận Lê Chân. Ảnh haiphong.gov.vn
Lên top