Hải Phòng bổ nhiệm, điều động hàng loạt lãnh đạo sở, ngành

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng (ngoài cùng bên phải) kiêm nhiệm Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng (ngoài cùng bên phải) kiêm nhiệm Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng (ngoài cùng bên phải) kiêm nhiệm Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top