Hải Phòng bổ nhiệm 5 lãnh đạo quận, huyện tuổi ngoài 30

Ông Nguyễn Quang Diện, 31 tuổi, được TP.Hải Phòng điều động, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng.
Ông Nguyễn Quang Diện, 31 tuổi, được TP.Hải Phòng điều động, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng.
Ông Nguyễn Quang Diện, 31 tuổi, được TP.Hải Phòng điều động, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng.
Lên top