Hải Phòng bổ nhiệm 2 Phó Bí thư Quận ủy 31 tuổi

Chân dung Tân Phó bí thư quận ủy Đồ Sơn sinh năm 1990. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chân dung Tân Phó bí thư quận ủy Đồ Sơn sinh năm 1990. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chân dung Tân Phó bí thư quận ủy Đồ Sơn sinh năm 1990. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top