Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Bị chủ tàu bỏ rơi, 23 thuyền viên nước ngoài thiếu lương thực suốt 3 tháng