Hải Phòng bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021

Các cá nhân được HĐND TP Hải Phòng bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và PCT UBND, Ủy viên UBND sáng ngày 5.12. Ảnh: HH
Các cá nhân được HĐND TP Hải Phòng bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và PCT UBND, Ủy viên UBND sáng ngày 5.12. Ảnh: HH
Các cá nhân được HĐND TP Hải Phòng bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và PCT UBND, Ủy viên UBND sáng ngày 5.12. Ảnh: HH
Lên top