Hải Phòng bầu 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Các đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa 15 bầu các chức danh HĐND, UBND TP. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Các đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa 15 bầu các chức danh HĐND, UBND TP. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Các đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa 15 bầu các chức danh HĐND, UBND TP. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top