Hai người lính trên chiến trường Thành cổ

Hai cựu chiến binh Lê Bá Dương và Mike thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ
Hai cựu chiến binh Lê Bá Dương và Mike thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ
Hai cựu chiến binh Lê Bá Dương và Mike thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top