Hai kịch bản kinh tế phụ thuộc vào tốc độ dập dịch COVID-19

Bộ KHĐT nhận định mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tốc độ khống chế được dịch COVID-19. Ảnh minh họa.
Bộ KHĐT nhận định mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tốc độ khống chế được dịch COVID-19. Ảnh minh họa.
Bộ KHĐT nhận định mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tốc độ khống chế được dịch COVID-19. Ảnh minh họa.
Lên top