Hai hình thức vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Uyên Hương
Ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Uyên Hương
Ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Uyên Hương
Lên top