Hai giám đốc sở ở Hải Dương được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Trưởng các ban HĐND tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Trưởng các ban HĐND tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Trưởng các ban HĐND tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top