Hai Giám đốc Công an tỉnh, một Cục trưởng được bổ nhiệm tuần qua

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1.12.2021. Ảnh: LĐO
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1.12.2021. Ảnh: LĐO
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1.12.2021. Ảnh: LĐO
Lên top