Hai giám đốc bệnh viện làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao các quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao các quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao các quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: TT
Lên top