Hải Dương: Xe container mất lái, “nằm trọn” trong nhà dân