Hải Dương: Nhiều lò gạch gây ô nhiễm vẫn ngang nhiên hoạt động.