Hải Dương: Lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn

Ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top