Hải Dương: Điều động 191 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về xã

Tuyên thệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: GC
Tuyên thệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: GC
Tuyên thệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: GC
Lên top