Hải Dương: Cá liên tục chết trên sông Cửu Yên, chính quyền chưa điều tra nguyên nhân ô nhiễm

Cá chết trắng trôi dạt vào khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ.
Cá chết trắng trôi dạt vào khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ.
Cá chết trắng trôi dạt vào khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ.
Lên top