Hải Dương bầu các chức danh UBND, HĐND khóa XVII

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top