Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh vùng sự cố môi trường biển trong 2 năm học