Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Vườn bưởi đặc sản Phúc Trạch tan hoang sau lũ