Hà Tĩnh: Va chạm xe tải, 2 người trên xe máy kẹp 4 tử vong