Hà Tĩnh: Va chạm xe máy trên cầu không lan can, hai mẹ con rơi xuống sông