Hà Tĩnh: Trăn trở vì thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận

Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chia sẻ về lo ngại cho Hà Tĩnh khi thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chia sẻ về lo ngại cho Hà Tĩnh khi thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chia sẻ về lo ngại cho Hà Tĩnh khi thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top