Hà Tĩnh: Tiêu hủy hải sản nhiễm độc trị giá gần 400 triệu đồng